Yüksek Lisans Tez Savunması: Batı Anadolu’da Kuyu Sıcaklık-Derınlik Verilerinin Paleoiklimsel Modellemesi Ve Yakın Zamanlı İklimsel Değişimlerin Belirlenmesi

Fakülte/Anabilim Dalı/Program: Fen Edebiyat Fakültesi/Çevre Bilimleri

Tez Adı: Yüksek Lisans Tez Savunması: Batı Anadolu’da Kuyu Sıcaklık-Derınlik Verilerinin Paleoiklimsel Modellemesi Ve Yakın Zamanlı İklimsel Değişimlerin Belirlenmesi

Tez Danışman(lar)ı: Doç Dr. Kamil Devamı...

Yüksek Lisans Tez Savunması: Synthesis and Investigation of the Rheological Properties of Fe3O4 and MnZn Ferrite Based Ferrofluids

Fakülte/Anabilim Dalı/Program: Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

Tez Adı: Yüksek Lisans Tez Savunması: Synthesis and Investigation of the Rheological Properties of Fe3O4 and MnZn Ferrite Based Ferrofluids

Tez ÖğrencisiDevamı...

Doktora Tez Savunması: Nikel Esaslı Süperalaşım Köpük Malzemelerin Boşluk Oluşturma Tekniği İle Üretilmesi, Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

Fakülte/Anabilim Dalı/Program: Teknik Eğitim Fakültesi/Metal Eğitimi

Tez Adı: Nikel Esaslı Süperalaşım Köpük Malzemelerin Boşluk Oluşturma Tekniği İle Üretilmesi, Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

Tez Öğrencisi: Gökhan TIMAÇ

Tez Danışman(lar)ı: ProfDevamı...

Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2016) at Marmara

Sayın Meslektaşlarım ve Sayın Sektör Temsilcileri,

Bildiğiniz üzere “Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS)” ülkemizde Talaşlı İmalat konusunda düzenlenen önemli organizasyonlardan biridir.

Bu sempozyumun altıncısı 5-7 Kasım 2015 tarihinde Sabancı Üniversitesi Devamı...

Yüksek Lisans Tez Savunması: Beylikdüzü İlçesi’nin (İstanbul) Biyotoplarının Floristik ve Ekolojik Özelleikleri

Fakülte/Anabilim Dalı/Program: Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

Tez Adı: Yüksek Lisans Tez Savunması: Beylikdüzü İlçesi’nin (İstanbul) Biyotoplarının Floristik ve Ekolojik Özelleikleri

Tez Öğrencisi: Gülşah KARABACAK

Tez Danışman(lar)ı: Prof. Dr. Celal YARCIDevamı...

Yüksek Lisans Tez Savunması: Bayrampaşa İlçesi’nin (İstanbul) Biyotoplarının Floristik ve Ekolojik Özelleikleri

Fakülte/Anabilim Dalı/Program: Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

Tez Adı: Yüksek Lisans Tez Savunması: Bayrampaşa İlçesi’nin (İstanbul) Biyotoplarının Floristik ve Ekolojik Özelleikleri

Tez Öğrencisi: Ayça ŞEN

Tez Danışman(lar)ı: Prof. Dr. Celal YARCIDevamı...

Yüksek Lisans Tez Savunması: Ammonium Ion Removal in Segregated Fluidized Beds: Effect of Flow Rate and Number of Segregated Layers

Fakülte/Anabilim Dalı/Program: Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği

Tez Adı: Ammonium Ion Removal in Segregated Fluidized Beds: Effect of Flow Rate and Number of Segregated Layers

Tez Öğrencisi: Gülay ARSLAN

Tez Danışman(lar)ı: Yrd. Devamı...

2015-2016 Bahar Dönemi Lisansüstü(Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL, Uzaktan Eğitim YL) Öğrenci Alımı

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü (Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL, Uzaktan Eğitim) Programlarına Öğrenci Alım tarihleri, öğrenci alınacak program kontenjanları, başvuru koşulları ve … Devamı...

URKUND İntihal Programı Eğitimi

“Urkund” intihal programı için Akademik Gelişim Birimi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı işbirliği ile bir eğitim planlanmıştır.

21 Aralık 2015 Pazartesi günü Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda, 10.00-12.00 saatleri Devamı...

“Turnitin” İntihal Programı için bir Kullanıcı Eğitimi 08 Aralık 2015, Salı

YÖK’ün 15.01.2015 tarihli ve 1913 sayı numarası ile tüm üniversitelere gönderdiği “Lisansüstü Eğitim-Öğretim İlkeleri” konulu yazısının D-TEZLER bölümünde; “Lisans üstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal Devamı...

4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Destekleme Programı

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, … Devamı...

“Patent Çare” Firması’nın katkılarıyla “Patent ve Fikri Mülkiyet Hakları”

14 Aralık 2015 Pazartesi Günü Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi 144 no’lu Konferans Salonu’nda, 10.00-12.00 saatleri arasında “Patent Çare” Firması’nın katkılarıyla “Patent ve Firkri Mülkiyet Hakları” konularında bilgilendirme etkinliği yapılacaktır.… Devamı...

ProQuest Dissertations and Theses Global Veri Tabanı Eğitimi

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Üniversitemizin erişmekte olduğu ProQuest Dissertations and Theses Global veri tabanı için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca bir eğitim planlanmıştır. Veri tabanıyla ilgili kısa bilgi aşağıda yer almaktadır. … Devamı...